ΠΟΛ 1140/2018 της ΑΑΔΕ: Έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών στις συναλλαγές τους με τη Δ.Ο.Υ.

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η ΠΟΛ 1140/2018 της ΑΑΔΕ, με θέμα «Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.», με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εγκυρότητας των εγγράφων που προσκομίζουν οι αλλοδαποί, προκειμένου να ολοκληρώσουν συναλλαγές με τις ΔΟΥ, καθώς είχε παρατηρηθεί προσκόμιση πλαστών ή παραποιημένων στοιχείων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1207/2015, κάθε αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα υποχρεούται σε κάθε συναλλαγή να επιδεικνύει στον αρμόδιο υπάλληλο άδεια διαμονής σε ισχύ, ή άλλο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι διαμένει νόμιμα στη χώρα. Στο εξής, λοιπόν, καθιερώνεται υποχρέωση του υπαλλήλου που παραλαμβάνει το πιστοποιητικό, να το αποστέλλει στην εκδούσα αρχή για επιβεβαίωση, ενώ η συναλλαγή ολοκληρώνεται μόνο μετά τον έλεγχο της εγκυρότητας.

Ολόκληρο το κείμενο της εγκυκλίου είναι διαθέσιμο εδώ.