Εμπειρία & Υπηρεσίες σχετικές με τη Συμβολαιογραφία / Συστεγαζόμενο Συμβολαιογραφείο

Στις ευρύτερες εγκαταστάσεις των γραφείων μας έχει συστεγαστεί επί δεκαετίες το Συμβολαιογραφείο της τέως Συμβολαιογράφου Καστοριάς, Ευαγγελίας Αντωνίου, συζύγου του Μενέλαου Τζέλη.

Η στενή, καθημερινή συνεργασία και η πρακτική, επιστημονική επαφή με εκατοντάδες συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν και υπογράφηκαν στο συστεγαζόμενο συμβολαιογραφείο, έχουν προσφέρει στους δικηγόρους μας σπάνια εμπειρία σε όλο το φάσμα της διαδικασίας σύνταξης και υπογραφής συμβολαίων κάθε είδους.

Μετά τη συνταξιοδότηση της Ευαγγελίας Αντωνίου, το αρχείο και το Συμβολαιογραφείο της τελευταίας πέρασαν στη Θεανώ Τζέλη, Συμβολαιογράφο Καστοριάς, που συνεχίζει τη συμβολαιογραφική δραστηριότητα στον ίδιο χώρο, αξιοποιώντας τόσο την οικογενειακή εμπειρία και το αρχείο της Ευαγγελίας Αντωνίου, όσο και τη συνδρομή των δικηγόρων μας.

Πλεονεκτήματά μας είναι η σφαιρική προσέγγιση του συμβολαίου, τόσο από νομική, όσο και από συμβολαιογραφική άποψη, η ταχύτητα στην ανεύρεση και εφαρμογή πρακτικών λύσεων και η ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική για συνολικές υπηρεσίες, νομικές και συμβολαιογραφικές.