0

Εκκίνηση κτηματογράφησης στις Π.Ε. Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών

Σύντομα θα αρχίσει η διαδικασία της κτηματογράφησης μεγάλων περιοχών της περιφέρειάς μας, οι κάτοικοι των οποίων θα κληθούν να υποβάλουν τις προβλεπόμενες από το ν. 2308/1995 δηλώσεις ιδιοκτησίας. Η διαδικασία αφορά τις περιοχές, στις οποίεςδεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμιά ενέργεια και συγκεκριμένα: α)  στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς όλους τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, εκτός από αυτούς στους οποίους λειτουργεί ήδη κτηματολόγιο (Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Μεσοποταμίας – Κολοκυνθούς, Νέας Λεύκης, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Δισπηλιού και Αμπελοκήπων) στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας όλους τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, εκτός από αυτούς στους οποίους ήδη λειτουργεί κτηματολόγιο (Φλώρινας, Αμυνταίου, Βαλτονέρων, Πεδινού, Λεβαίας, Ανταρτικού, Αγίου Αχιλλείου, Καλλιθέας, Λαιμού, Λευκώνος, Πλατέος) και γ) στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών όλους τους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ, εκτός από αυτούς στους οποίους λειτουργεί ήδη κτηματολόγιο (Γρεβενών, Καρπερού, Φελλίου). Η διαδικασία δεν αφορά κανέναν οικισμό της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, στους ΟΤΑ της οποίας είτε λειτουργεί κτηματολόγιο (όπως λ.χ. στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα) είτε έχει περατωθεί η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων σε προγενέστερο στάδιο και η διαδικασία βρίσκεται στο επίπεδο της επεξεργασίας των δηλώσεων και της πρώτης ανάρτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις με τις οποίες οι σχετικές εργασίες έχουν ανατεθεί σε εξειδικευμένες εταιρείες, οι έχουν ήδη αρχίσει τις σχετικές εργασίες, σύντομα δε και σε χρόνο, ο οποίος προσδιορίζεται για το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, όλοι όσοι έχουν δικαιώματα επί ακινήτων των περιοχών αυτών θα κληθούν να υποβάλουν τις δηλώσεις μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία θα διευκολύνεται ο εντοπισμός των δηλουμένων ακινήτων (όπως λ.χ. τοπογραφικά διαγράμματα) και θα αποδεικνύονται τα εμπράγματα δικαιώματα των δηλούντων (όπως λ.χ. τίτλοι ιδιοκτησίας και έγγραφα αποδεικνύοντα κληρονομικά δικαιώματα). Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι, σύμφωνα με το νόμο, τρεις για τους κατοίκους εσωτερικού και έξι μήνες για τους κατοίκους εξωτερικού, με δυνατότητα παράτασης και στις δύο περιπτώσεις για τρεις επί πλέον μήνες.

Επειδή είναι βέβαιο ότι όταν γίνει επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων θα παρατηρηθεί το φαινόμενο της αδυναμίας εξυπηρέτησης όλων των ενδιαφερομένων, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των συμβολαιογράφων και των κατά τόπους υποθηκοφυλακείων, καθώς και των μηχανικών, οι οποίοι θα κληθούν να διεκπεραιώσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο όγκο εργασίας, συνιστάται στους αναγνώστες του παρόντος να φροντίσουν έγκαιρα για την προμήθεια των σχετικών δικαιολογητικών ή την τακτοποίηση των πιθανόν εκκρεμοτήτων τους (όπως λ.χ. την σύνταξη ελλειπουσών δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας, κατάρτιση τοπογραφικών διαγραμμάτων κ.ο.κ.), ώστε όταν γίνει η σχετική ανακοίνωση να είναι έτοιμοι για την υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Το γραφείο μας, έχοντας μεγάλη εμπειρία από τις προηγούμενες κτηματογραφήσεις, είναι έτοιμο, όπως πάντα, και στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, τόσο για την σύνταξη των απαραίτητων πράξεων και την προμήθεια των απαραίτητων δικαιολογητικών, καθώς και την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, όσο και στην παρακολούθηση των υποθέσεων που θα του ανατεθούν σε όλη τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε εδώ, αλλά και με όλους τους άλλους  αναφερόμενους σ’ αυτή τρόπους επικοινωνίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *