0

Επιτυχής έκβαση στην υπεράσπιση ΟΤΑ για την κατασκευή έργου πνοής.-

Ημέρα χαράς και ηθικής ικανοποίησης η σημερινή [5.1.2021]. Υπογράφηκε στο Άργος Ορεστικό, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας, σύμβαση για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων [Βιολογικού Καθαρισμού]. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 5.185.000 €, για το σχεδιασμό του οποίου εργάστηκαν επίμονα και επίπονα τόσοι πολλοί, κινδύνευσε να εκτροχιαστεί, με ευθύνη τρίτων [εκτός του Δήμου] προσώπων και με την έκδοση αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που διέτασσαν την ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού, που θα οδηγούσε και σε βέβαιη απώλεια της χρηματοδότησης.

Με συστηματική προσπάθεια, ομαδική δουλειά, άψογη συνεργασία των Επιτροπών και της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά και δικαστικές ενέργειες στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίστηκαν οι κωλυσιεργίες τρίτων, ανεστάλησαν και στη συνέχεια ακυρώθηκαν [απόφαση 447/2020 Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης] οι αποφάσεις της Αρχής, με αποτέλεσμα τη διάσωση του έργου, που εισέρχεται πλέον ομαλά σε φάση κατασκευής.

Για εμάς, η επιτυχής έκβαση της υπόθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ζήτημα τιμής, καθώς λειτουργήσαμε συμβουλευτικά και καθοδηγήσαμε τα όργανα του Δήμου στη λήψη των αποφάσεων που αμφισβητήθηκαν και ακυρώθηκαν από την Αρχή, αλλά επικυρώθηκαν δικαστικά από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας το ορθό των θέσεων που εξ’ αρχής υποστηρίξαμε.

Την υπόθεση χειρίστηκαν, συμβουλευτικά και δικαστικά, για λογαριασμό των γραφείων μας και σε υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, ο Μενέλαος Τζέλης και ο Παναγιώτης Βακόπουλος, φέροντας ο τελευταίος τόσο την ιδιότητα του νομικού παραστάτη, όσο και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Με την τελευταία ιδιότητα, παραστάθηκε και στην υπογραφή της σύμβασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *