Επιτυχής έκβαση στην υπεράσπιση ΟΤΑ για την κατασκευή έργου πνοής.-


Ημέρα χαράς και ηθικής ικανοποίησης η σημερινή [5.1.2021]. Υπογράφηκε στο Άργος Ορεστικό, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας, σύμβαση για την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων [Βιολογικού Καθαρισμού]. Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 5.185.000 €, για το σχεδιασμό του οποίου εργάστηκαν επίμονα και επίπονα τόσοι πολλοί, κινδύνευσε να εκτροχιαστεί, με ευθύνη τρίτων [εκτός του Δήμου] προσώπων και με την έκδοση αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, που διέτασσαν την ακύρωση του σχετικού διαγωνισμού, που θα οδηγούσε και σε βέβαιη απώλεια της χρηματοδότησης.