0

ΣτΠ: Διακοπή κρατήσεων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στους συνταξιούχους του Δημοσίου

Ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης πλήθους αναφορών σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) στην υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού συνεχίζεται μέχρι σήμερα η παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από τις μηνιαίες συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου.

Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι οι διατάξεις των άρθρων 38 του ν.3863/2010, 11 του ν.3865/2010 και συνακόλουθα των διατάξεων των άρθρων 44 παρ. 10 του ν.3986/2011 και 2 παρ. 13 του ν.4002/2011, με τις οποίες επεβλήθη η ΕΑΣ στους συνταξιούχους του Δημοσίου, αντίκεινται τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος, όσο και στις υπερνομοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Το σκεπτικό της απόφασης ήταν ότι τελικός αποδέκτης των εισφορών δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο υπ’ αριθμ. 241883/17150/2018 πόρισμά του, επισήμανε ότι η υπ’ αριθμ. 244/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως αποτέλεσμα πρότυπης δίκης, πρέπει καθολικά να εφαρμοστεί για το σύνολο των συνταξιούχων του Δημοσίου –τόσο ως προς τη διακοπή των κρατήσεων από τη μηνιαία σύνταξη τους όσο και ως προς την αναδρομική επιστροφή από 10.2.2017- και δεν υφίσταται λόγος οι συνταξιούχοι να ταλαιπωρούνται υποβάλλοντας μεμονωμένα αιτήσεις προς το Ελεγκτικό Συνέδριο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στην απόφαση του.

Άλλωστε, σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η Διοίκηση υποχρεούται να επιστρέψει, στους μεν διάδικους, το σύνολο των κρατήσεων από όταν θεσπίστηκε η ΕΑΣ, σε όλους δε του υπόλοιπους συνταξιούχους του Δημοσίου, τις κρατήσεις από την ημερομηνία έκδοσής της, δηλαδή από 10.2.2017.

Το κείμενο του πορίσματος είναι διαθέσιμο εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *